Usluge


Carinsko posredovanje

Naši ovlašćeni carinski agenti pripremaju dokumentaciju za sve vrste carinskih postupaka, od trajnog do privremenog uvoza i izvoza robe. Nepotpuna ili pogrešna dokumentacija može znatno uvećati Vaše troškove, a naš tim je tu da Vam ponudi najbolje rešenje za kvalitetan plasman Vaše robe na tržište.

Skladištenje i otprema robe

Obezbeđujemo magacinske usluge, manipulaciju utovara i istovara robe, smeštaj robe pod carinskim nadzorom kao i izdavanje robe pod carinskom garancijom, sa odloženim plaćanjem uvoznih dažbina.

Međunarodni drumski transport robe

Za potrebnu dopremu Vaše ADR, frigo, rasute ili džambo robe, od punog utovara do jedne palate, mi smo tu da za Vas obezbedimo uslugu transporta sa bilo koje destinacije u Evropi i sire, po najadekvatnijim uslovima.

Konsalting za uvoz poljoprivrednih preparata

Pružamo konsalting za usluge transporta i špedicije u oblasti zaštite biljaka, semenskog i sadnog materijala, đubriva kao i za drugu vrste robe. Po potrebi za Vas kontaktiramo Ministarstvo poljoprivrede Srbije, podnosimo zahteve za pregled sanitarne, tržišne, fito i veterinarske inspekcije radi kontrole ispravnosti robe za uvoz i izvoz u našoj zemlji.

Avionski i brodski transport

U bilo kom trenutku možete nam se obratiti na naš mail tinsped@gmail.com ili telefaxom, na osnovu popunjenog upita koji bi trebalo da sadrži: vrstu robe, količinu i težinu robe, dimenzije pošiljke kao i utovarno i istovarno mesto, sa poštanskim brojevima i kontakt telefonima. Naš tim će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku sa adekvatnom ponudom i otpremanjem na željenu destinaciju.