Skladištenje


Obezbeđujemo magacinske usluge,manipulaciju utovara i istovara robe, smeštaj robe pod carinskim nadzorom, kao i izdavanje robe pod carinskom garancijom sa odloženim plaćanjem uvoznih dadžbina.

Za sve naše klijente smo u mogućnosti da obezbedimo bankarske garancije:

✔ Stavljanje robe u slobodan promet
✔ Tranzitna garancija robe