Poljoprivreda


U okviru svoje delatnosti Tinšped se tokom nekoliko godina iskustva u radu sa vodećim agrobiznis kompanijama, posebno specijalizovao za oblast poljoprivrede. U saradnji sa nadležnim institucijama, obezbeđujemo svu neophodnu dokumentaciju za uvoz poljoprivrednih preparata za zaštitu bilja, semenskog i sadnog materijala i drugih vrsta poljoprivrednih inputa.

Konsalting i usluge od same dopreme robe, carinjenja uz potrebnu dokumentaciju do isporuke robe krajnjem korisniku, omugaćavaju našim klijentima potpunu sigurnost, pouzdanost i komfor u realizaciji poslovnih procesa, što im pruža stručan tim naše kompanije.

ADR sertifikovano vozilo za prevoz opasnih materija, kao i bankarske garancije koje pružamo svojim klijentima, omogućavaju Vam nesmetano i efikasno poslovanje, brzu isporuku i kvalitetnu distribuciju na željeno tržište.

Garancija našeg kvaliteta su naše reference – dozvolite da i Vama budemo partneri u Vašem uspehu.