Avio i brodski transport


U bilo kom momentu možete nam se obratiti na nas mail tinsped@gmail.com ili faksom na osnovu popunjenog zahteva sa upitom koja treba da sadrži: – vrsta robe – količina i težina robe – dimenzije pošiljke – utovarno i istovarno mesto (sa poštanskim brojevima i kontakt telefonima), gde ćemo Vam odgovoriti u najkraćem roku sa adekvatnom ponudom i otpremeti na željenu destinaciju.

Takođe popunjavanjem online formulara na stranici primićete najpovoljniju ponudu u najkraćem mogućem roku.